You are currently viewing Dąbrowa semper fidelis

Dąbrowa semper fidelis

  • Reading time:2 mins read

Wszyscy wiemy jak ważna jest konsekwencja i wierność swoim ideom...

Zmiany personalne nie powinny wpływać na to, czego oczekują ludzie (w tym przypadku biegacze).

Cieszy nas więc, iż możemy Was poinformować o kolejnej wierności naszemu festiwalowi.

Gmina Dąbrowa, w osobie nowej pani Wójt Agnieszki Ziółkowskiej, potwierdziła że w tym roku także jest z nami i jest oficjalnym partnerem Festiwalu Słońca!

na zdjęciu od lewej: pani Wójt gminy Dąbrowa, Agnieszka Ziółkowska, dyrektor Biegu Zimowego, radny Marek Cyrok, oraz jakiś zaczesany, nikomu nie znany osobnik w koszulce Festiwalu Słońca 🤣